Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thủy lợi Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 17 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền
Điện thoại 0313250955
Fax 0313686863
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)