Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SANA VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0433554552
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)