Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0433554552
Fax 0433554774
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)