Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 202 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0438272316
Fax 0438272317
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)