Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Đồng Táng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0433687518
Fax 0433688199
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)