Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 4A-4B-4C, phốVương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (04)35682241;(04)35682242
Fax (04)35682240
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)