Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383665888
Fax 0383665164
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)