Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 277 đường CMT8 -TP Thái Nguyên.
Điện thoại 02803746583
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)