Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ VÀ VẬN TẢI-ITASCO
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 4 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại (031) 3746547
Fax (031) 3842984
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)