Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG SƠN
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 68, phố Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn, Việt Nam
Điện thoại 0253887389
Fax 0253887289
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)