Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG GDM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0433688199
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)