Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Trụ sở Khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143840151
Fax 02143 842 425
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)