Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 03, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3872226
Fax (073)3877325
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)