Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HUY HƯNG THỊNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Ấp 2 - Xã Tân Thành B - Huyện Tân Hồng - Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0916264533
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)