Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý xây dựng chương trình nông thôn mới xã Thạnh An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38749051
Fax (08)38749051
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)