Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại (04)35520402
Fax (04)35520401
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)