Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế Xây dựng Miền Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 67/46L Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại 0835170244
Fax 0835170243
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)