Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 506 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại 0436982844
Fax 0438780934
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)