Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Xây lắp môi trường Nhân Cơ Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR'Lấp, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại 05013649366
Fax 05013649355
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)