Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại (0203)3854452
Fax (0203)3854452
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)