Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ Tâm Việt
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 77, phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 04666822443
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)