Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 88 đường số 1 cư xá Chu Văn An Phường 26 Quận Bình Thạnh
Điện thoại 0835118280
Fax 0835118283
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)