Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên than Uông Bí - Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu3, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại 0333854491
Fax 0333854115
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)