Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI BỬU THÀNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 212/1/15 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tp. HCM
Điện thoại 0862655527
Fax 0862655528
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)