Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Các công trình xây dựng, tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 146 đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP. Sóc Trăng
Điện thoại (079)3822334
Fax (079)3827140
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)