Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Bình Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 7, Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 06503822004
Fax 06503811078
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)