Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Giao thông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 153 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0678547879
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)