Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng 204, tầng 2, nhà G, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02438489912
Fax 02437349965
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)