Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TRUNG NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ C13-C15, KHU DÂN CƯ LÔ SỐ 08A, KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG CẦN THƠ, PHƯỜNG HƯNG THẠNH, QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Điện thoại (0710)3736930
Fax (0710)3736940
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)