Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý xây dựng chương trình nông thôn mới xã An Thới Đông
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)37885019
Fax (08)37885019
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)