Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Mỹ Tho
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 38 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3972472
Fax (073)6254080
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)