Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA 85
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 184 đường Nguyễn Sỹ Sách, Tp. Vinh , Tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383848237
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)