Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (04)38544252
Fax (04)38543164
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)