Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 18 Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103831133
Fax 05103831132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)