Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Vật liệu Xây dựng Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 158 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3810572
Fax (0511)3897548
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)