Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0433686332
Fax 0433686332
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)