Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Thôn 3 - xã Vạn Phúc - huyện Thanh Trì - Tp. Hà Nội
Điện thoại 0936307775
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)