Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Thôn Đồng Trì - xã Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Tp. Hà Nội
Điện thoại (04)38612404
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)