Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 95/3 KP2, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (073)3883554
Fax (073)3973188
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)