Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3
Điện thoại 02838227144
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)