Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu quản lý Giao thông đô thị số 2
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 360 Xa lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
Điện thoại (08) 37282006
Fax (08) 37282005
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)