Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý ĐT và KD tòa nhà EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (04)66946640
Fax (04)37162789
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)