Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty than Khánh Hòa VVMI Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt bắc Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại (0280)3844226
Fax (0280)3844048
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)