Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 273 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TPHCM
Điện thoại 0839303372
Fax 39303372
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)