Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẢO TƯỜNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 53B Đường 318 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, TPHCM
Điện thoại 0838504077
Fax 0838504097
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)