Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Sông Đà 4
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tầng 3 - Toà nhà TM - Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại 0422253465
Fax 0422253467
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)