Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng Y tế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 03 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413822960
Fax 02413822960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)