Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Luyện đồng Lào Cai
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 0203867182
Fax 0203867194
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)