Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 10 Phan Bội Châu thành phố Huế
Điện thoại 0542229268
Fax 0543821890
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)