Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL DEVICE LAB TECHNOLOGY
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 86 Hàng Đào, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại 0944005285
Fax 02438527144
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)